Class AbstraktiPelaaja

java.lang.Object
  |
  +----AbstraktiPelaaja

public class AbstraktiPelaaja
extends Object
Pelaaja-olioiden perusluokka. Luokka oli alun perin interface... Sisältää pelaajan tiedot sekä aliluokissa toteutettavat metodit teeSiirto ja hiiriKoord. Metodit toteutetaan myöhemmin pelaajakohtaisesti luokissa TietokonePelaaja ja KäyttäjäPelaaja.

Version:
Othello v1.0
Author:
(C) 1999 Jan Wagner, jwagner@cs.helsinki.fi

Variable Index

 o nimi
 o pelaajaväri
 o VÄRI_KÄÄNTYY
 o VÄRI_LAITON
 o VÄRI_MUSTA
 o VÄRI_TYHJÄ
 o VÄRI_VALKOINEN

Constructor Index

 o AbstraktiPelaaja(String, int)

Method Index

 o hiiriKoord(Lauta, int, int, boolean)
public boolean hiiriKoord(Lauta l, int x, int y, boolean painettu) Hiiren sijainti ja napin painallus jossakin pelilaudan l yllä.
 o pelaajanPisteet(Lauta)
public int pelaajanPisteet(Lauta l) Laskee ja palauttaa pelaajan pisteet.
 o pelaajaväriMerkkijonoksi()
 o teeSiirto(Lauta, int, int)
public boolean teeSiirto(Lauta l, int x, int y) Metodi kutsutaan hiiriKoord-metodin kautta.
 o toString()
 o vastustajanVäri()
public int vastustajanVäri() Palauttaa vastustajan pelimerkkien värin
 o voiSiirtää(Lauta)
public boolean voiSiirtää(Lauta l) Tarkistaa voiko pelaaja asettaa vähintään yhden nappulan laudalle.

Variables

 o VÄRI_LAITON
 public static final int VÄRI_LAITON
 o VÄRI_VALKOINEN
 public static final int VÄRI_VALKOINEN
 o VÄRI_MUSTA
 public static final int VÄRI_MUSTA
 o VÄRI_TYHJÄ
 public static final int VÄRI_TYHJÄ
 o VÄRI_KÄÄNTYY
 public static final int VÄRI_KÄÄNTYY
 o nimi
 public String nimi
 o pelaajaväri
 public int pelaajaväri

Constructors

 o AbstraktiPelaaja
 public AbstraktiPelaaja(String nimi,
             int väri)

Methods

 o teeSiirto
 public boolean teeSiirto(Lauta l,
             int x,
             int y)
public boolean teeSiirto(Lauta l, int x, int y) Metodi kutsutaan hiiriKoord-metodin kautta. Yrittää asettaa pelimerkin annettuun ruutuun. Tämä metodi on toteutettava aliluokissa.

Parameters:
pelilauta - sekä koordinatit, johon pelimerkki tulisi laittaa
Returns:
true jos siirto onnistui, false jos laiton siirto tai muu virhe
 o hiiriKoord
 public boolean hiiriKoord(Lauta l,
              int x,
              int y,
              boolean painettu)
public boolean hiiriKoord(Lauta l, int x, int y, boolean painettu) Hiiren sijainti ja napin painallus jossakin pelilaudan l yllä. Kutsuu lopuksi metodia teeSiirto. Metodia hiiriKoord kutsutaan Applet-luokasta heti pelaajan vuoron vaihduttua, jotta tietokone pystyy heti laskemaan oman siirtonsa. Tässä kutsussa tulee käyttää koordinaateina (-1,-1) ja 'painettu'n arvona true. Metodi hiiriKoord on toteutettava aliluokissa.

Parameters:
pelilauta - sekä hiiren koordinatit, ja tieto joko pelaaja klikkasi hiirellä
Returns:
true jos siirto onnistui, false jos laiton siirto tai muu virhe
 o vastustajanVäri
 public int vastustajanVäri()
public int vastustajanVäri() Palauttaa vastustajan pelimerkkien värin

Returns:
vastustajan väri
 o pelaajanPisteet
 public int pelaajanPisteet(Lauta l)
public int pelaajanPisteet(Lauta l) Laskee ja palauttaa pelaajan pisteet.

Returns:
vastustajan väri
 o voiSiirtää
 public boolean voiSiirtää(Lauta l)
public boolean voiSiirtää(Lauta l) Tarkistaa voiko pelaaja asettaa vähintään yhden nappulan laudalle.

Returns:
true jos vähintään yksi siirto mahdollinen
 o toString
 public String toString()
Overrides:
toString in class Object
 o pelaajaväriMerkkijonoksi
 public String pelaajaväriMerkkijonoksi()