Class Coord

java.lang.Object
   |
   +----Coord

public class Coord
extends Object

Variable Index

 o x
 o y

Constructor Index

 o Coord(int, int)
Konstruktorin parametrina xy-koordinaatit

Method Index

 o equals(Coord)
Vertaa kahta pistettä
 o ok()
Tarkista sijaitsevatko koordinaatit laudalla.
 o siirry(int)
Siirry laudalla ruutuja 'delta' verran eteen tai taakse.
 o toString()

Variables

 o x
 public int x
 o y
 public int y

Constructors

 o Coord
 public Coord(int nx,
              int ny)
Konstruktorin parametrina xy-koordinaatit

Methods

 o toString
 public String toString()
Overrides:
toString in class Object
 o siirry
 public boolean siirry(int delta)
Siirry laudalla ruutuja 'delta' verran eteen tai taakse. 'delta'n merkki määrää suunnan.

 o ok
 public boolean ok()
Tarkista sijaitsevatko koordinaatit laudalla.

Returns:
true jos koordinaatit kunnossa
 o equals
 public boolean equals(Coord toinen)
Vertaa kahta pistettä

Returns:
true jos sama piste, muuten false